Litija

Litija2017-03-19T22:32:18+02:00

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Jože Tomšič

Valvazorjev trg 5
1270 Litija
tel.: 01/89-84-445
zupnija.litija@rkc.si

Zavetnik: sv. Nikolaj, škof

Več na …