Kropa

Kropa2017-03-19T22:32:18+02:00

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Viktor Primožič

Kropa 71
4245 Kropa
tel.: 04/53-36-700

Zavetnik: sv. Lenart, opat