Kranj

Kranj2017-07-31T09:13:05+02:00

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: dr. Andrej Naglič
Duhovni pomočnik: Vincenc Podbevšek

Tavčarjeva 43
4000 Kranj
tel.: 04/28-07-200
zupnija.kranj@rkc.si

Zavetnik: sv. Kancijan in tov., mučenci

Več na …