Kranj – Zlato polje

Kranj – Zlato polje2017-03-19T22:32:19+02:00

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Erik Švigelj
Stalni diakon: Peter Kovač

Ul. XXXI. divizije 1
4000 Kranj
tel.: 04/20-25-500
zupnija.kranj-zlato.polje@rkc.si

Zavetnik: sv. Modest, škof, apostol Slovencev

Več na …