Kolovrat

Kolovrat2017-03-19T22:32:19+02:00

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Anton Humar

Kolovrat 22
1411 Izlake
tel.: 03/56-75-115
zupnija.kolovrat@rkc.si

Zavetnik: sv. Lovrenc, diakon, mučenec