Ig

Ig2018-08-01T11:54:38+00:00

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Janez Avsenik
Kaplan: Simon Virant
Duhovni pomočnik: Anton Košir SDB

Troštova ul. 12
1292 Ig pri Ljubljani
tel.: 01/42-02-550
zupnija.ig@rkc.si

Zavetnik: sv. Martin, škof

Več na …