Bloke

Bloke2017-03-19T22:32:21+00:00

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Anton Marinko

Fara 18
1385 Nova vas
tel.: 01/70-98-930

Zavetnik: sv. Mihael, nadangel