Bloke

Bloke2020-03-24T12:41:55+02:00

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnijski upravitelj: Simon Virant
Fara 18
1385 Nova vas
tel.: 01/70-98-930

Zavetnik: sv. Mihael, nadangel

Več na …