Bevke

Bevke2017-03-19T22:32:21+02:00

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Janez Očkon

Bevke 42
1358 Log pri Brezovici
tel.: 01/75-69-853
zupnijski.urad.bevke@siol.net

Župnijska cerkev je posvečena: povišanju sv. Križa