Dekanije

Dekanije2020-10-26T15:44:53+02:00

Dekanija je skupnost več župnij na zaokroženem pastoralnem področju. V ljubljanski nadškofiji jih je sedemnajst. Dekanijo vodi dekan, pomaga pa mu prodekan.

Dekanova služba je medžupnijska in je pastoralnega značaja. Za njo je značilna prava skrb in zavzetost, s katero dekan spodbuja delovanje dekanijskih duhovnikov in pospešuje organsko pastoralno dejavnost v dekaniji. Dekan v svoji dekaniji skrbi za uresničevanje splošnih navodil vesoljne in krajevne Cerkve. Dekan kot voditelj dekanijskih duhovnikov povezuje med seboj škofijske duhovnike, redovnike in redovnice ter laike v celotnem dekanijskem apostolatu in tako pomaga, da se po vseh župnijah pri pastoralnem delu krepijo medsebojne vezi.


Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Dekan: Maks Ipavec     

Begunje pri Cerknici 29
1382 Begunje pri Cerknici

Prodekan: Gregor Gorenc

V dekanijo spadajo župnije:

 1. Babno Polje
 2. Begunje pri Cerknici
 3. Bloke
 4. Cerknica
 5. Grahovo
 6. Planina pri Rakeku
 7. Rakek
 8. Stari trg pri Ložu
 9. Sv. Trojica nad Cerknico
 10. Sv. Vid nad Cerknico
 11. Unec

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Dekan: dr. Andrej Marko Poznič

Pokopališka 7, Ihan
1230 Domžale

Prodekan: mag. Klemen Svetelj

V dekanijo spadajo župnije:

 1. Blagovica
 2. Brdo
 3. Češnjice
 4. Dob
 5. Domžale
 6. Ihan
 7. Jarše
 8. Krašnja
 9. Mengeš
 10. Moravče
 11. Peče
 12. Radomlje
 13. Rova
 14. Šentožbolt
 15. Trzin
 16. Vir
 17. Vrhpolje
 18. Zlato polje
Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Dekan: Izidor Grošelj

Šentvid pri Stični 69
1296 Šentvid pri Stični

Prodekan: Andrej Šink

V dekanijo spadajo župnije:

 1. Grosuplje
 2. Ivančna Gorica
 3. Kopanj
 4. Lipoglav
 5. Polica
 6. Stična
 7. Šentjurij pri Grosupljem
 8. Šentvid pri Stični
 9. Škofljica
 10. Šmarje – Sap
 11. Višnja Gora
 12. Žalna

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Dekan: Janez Gerčar

Pot iz vasi 12
1241 Kamnik

Prodekan: mag. Pavel Pibernik

V dekanijo spadajo župnije:

 1. Gozd
 2. Homec
 3. Kamnik
 4. Komenda
 5. Mekinje
 6. Motnik
 7. Nevlje
 8. Sela pri Kamniku
 9. Stranje
 10. Šmarca – Duplica
 11. Šmartno v Tuhinju
 12. Špitalič
 13. Tunjice
 14. Vranja Peč
 15. Zgornji Tuhinj
Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Dekan: Bojan Likar

Baragov trg 1
4000 Kranj

Prodekan: Erik Švigelj

V dekanijo spadajo župnije:

 1. Besnica
 2. Kokrica
 3. Kranj
 4. Kranj – Drulovka/Breg
 5. Kranj – Primskovo
 6. Kranj – Šmartin
 7. Kranj – Zlato Polje
 8. Mavčiče
 9. Naklo
 10. Podbrezje
 11. Predoslje
Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Dekan: Jože Tomšič    

Valvazorjev trg 5
1270 Litija

Prodekan: p. Janez Ferlež OFMConv

V dekanijo spadajo župnije:

 1. Hotič
 2. Janče
 3. Javorje pri Litiji
 4. Kresnice
 5. Litija
 6. Polšnik
 7. Prežganje
 8. Primskovo na Dolenjskem
 9. Sava
 10. Sv. Gora
 11. Šmartno pri Litiji
 12. Štanga
 13. Vače

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Dekan: p. Pavle Jakop OFM  

Prešernov trg 4
1000 Ljubljana

Prodekan: mag. Roman Starc

Dekanijo sestavljajo župnije:

 1. Bolniška župnija
 2. Ljubljana – Bežigrad
 3. Ljubljana – Marijino oznanjenje
 4. Ljubljana – Sv. Jakob
 5. Ljubljana – Sv. Nikolaj
 6. Ljubljana – Sv. Peter
 7. Ljubljana – Sv. Trojica
 8. Ljubljana – Trnovo

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Dekan: France Mervar    

Vodiška 5
1217 Vodice nad Ljubljano

Prodekan: Jože Čuk

Dekanijo sestavljajo župnije:

 1. Ljubljana – Dravlje
 2. Ljubljana – Ježica
 3. Ljubljana – Koseze
 4. Ljubljana – Podutik
 5. Ljubljana – Stožice
 6. Ljubljana – Šentvid
 7. Ljubljana – Šiška
 8. Pirniče
 9. Preska
 10. Sora
 11. Sv. Katarina – Topol
 12. Šmartno pod Šmarno goro
 13. Vodice
 14. Zapoge

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Dekan: Miroslav Simončič SDB    

Rakovniška 6
1000 Ljubljana

Prodekan: Jožef Poje

Dekanijo sestavljajo župnije:

 1. Brezovica
 2. Črni vrh
 3. Dobrova
 4. Golo
 5. Ig
 6. Ljubljana – Barje
 7. Ljubljana – Rakovnik
 8. Ljubljana – Rudnik
 9. Ljubljana – Vič
 10. Notranje Gorice
 11. Polhov Gradec
 12. Tomišelj
 13. Želimlje

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Dekan: Andrej Ojstrež

Levstikov trg 6
1315 Velike Lašče

Prodekan: Franc Bizjak

V dekanijo spadajo župnije:

 1. Dobrepolje – Videm
 2. Dolenja vas
 3. Draga
 4. Gora pri Sodražici
 5. Loški Potok
 6. Ribnica
 7. Rob
 8. Sodražica
 9. Struge
 10. Sv. Gregor
 11. Škocjan pri Turjaku
 12. Turjak
 13. Velike Lašče

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Dekan: Urban Kokalj  

Kranjska 5
4208 Šenčur

Prodekan: Slavko Kalan

V dekanijo spadajo župnije:

 1. Cerklje na Gorenjskem
 2. Jezersko
 3. Kokra
 4. Preddvor
 5. Smlednik
 6. Šenčur
 7. Šenturška Gora
 8. Trboje
 9. Velesovo

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Dekan: mag. Branko Balažic SDB  

Trstenik 23
4204 Golnik

Prodekan: Tomaž Prelovšek

V dekanijo spadajo župnije:

 1. Duplje
 2. Goriče
 3. Kovor
 4. Križe
 5. Leše
 6. Lom
 7. Trstenik
 8. Tržič
 9. Tržič – Bistrica

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Dekan: Janez Smrekar

Slovenska cesta 11
1354 Horjul

Prodekan: Janez Šilar

V dekanijo spadajo župnije:

 1. Bevke
 2. Borovnica
 3. Dolnji Logatec
 4. Gornji Logatec
 5. Horjul
 6. Hotedršica
 7. Podlipa
 8. Preserje
 9. Rakitna
 10. Rovte
 11. Šentjošt nad Horjulom
 12. Vrh – Sv. Trije Kralji
 13. Vrhnika
 14. Zaplana
Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Dekan: Miro Bergelj     

Starograjska 18
1433 Radeče

Prodekan: Maksimiljan Tušak

V dekanijo spadajo župnije:

 1. Čemšenik
 2. Dobovec
 3. Izlake
 4. Kisovec
 5. Kolovrat
 6. Radeče
 7. Svibno
 8. Sv. Planina
 9. Šentgotard
 10. Šentjurij – Podkum
 11. Šentlambert
 12. Zagorje ob Savi

Dekanijski animatorji

Dekanijski animatorji so večinoma duhovniki, ki v posameznih dekanijah podrobneje spremljajo eno ali več od 10 pastoralnih področij. Pastoralna služba skrbi za koordinacijo njihovega delovanja. Dekanijski animatorji pokrivajo naslednja področja:

   • oznanjevanje in kateheza
   • bogoslužje in bogoslužni sodelavci
   • karitativne dejavnosti
   • mladina in študentje
   • družina
   • ŽPS in DPS
   • duhovni poklici
   • mediji
   • katehumenat
   • gospodarstvo

Dekanijski pastoralni svet (DPS)

Dekanijski pastoralni sveti se po naročilu plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem oblikujejo v vseh dekanijah in postajajo stalna oblika posvetovanja dekana in njegovih sodelavcev z laiškimi predstavniki župnij o pastoralnem življenju v dekaniji. Taki sveti v nekaterih dekanijah že zelo dobro delujejo.