knjiga-knjige-knjigarna

Mačkova 6
1000 Ljubljana
tel. 01/432-21-82 
faks 01/434-48-79
skofijska.knjigarna@siol.net

Delovni čas:
Od ponedeljka do petka: od 9.00 do 17.00
Sobota: od 9.00 do 13.00