Cerkev ima poslanstvo v treh temeljnih dejavnostih, ki so: bogoslužje, oznanjevanje in dobrodelnost (služenje). Nobeno od teh treh poslanstev ni samo po sebi donosna dejavnost v pomenu doprinosa gmotnih dobrin, vsaka pa za svoje delovanje potrebuje tudi materialna sredstva. Zato Zakonik cerkvenega prava natančno določa glede namenov, ki jih ima cerkveno premoženje: »Opravljanje Božje službe, dostojno vzdrževanje klerikov in drugih služabnikov, opravljanje del svetega apostolata in krščanske dobrodelnosti, predvsem do ubogih« (prim. kan. 1254 § 2).

Nadškofijska gospodarska uprava pomaga nadškofu pri upravljanju cerkvenega premoženja, da bi bilo v službi temeljnih namenov Cerkve. Pri svetovanju sodelujeta Gospodarski svet in Gospodarska komisija. Prva se posveča gospodarskim vprašanjem, ki so povezana z nadškofijo, druga pa po župnijah. Prejemki nadškofije Ljubljana so iz dveh temeljnih virov: prejemki od vernikov ter od gospodarske in druge dejavnosti.

Nadškofijska gospodarska uprava
Tel: 01/234-26-08
Faks: 01/43-96-415
Ravnatelj: Blaž Gregorc
ekonom.ljubljana@rkc.si

Metropolitana družba za storitve, d.o.o.
Tel: 01/23-42-608
Direktor: Janez Celar
ekonom.ljubljana@rkc.si