Stolni kapitelj

Stolni kapitelj2017-08-01T12:28:11+02:00

Ljubljanski stolni kapitelj je hkrati s škofijo ustanovil cesar Friderik III. 6. decembra 1461 in ga je potrdil papež Pij II. 6. septembra 1462. Stolni ali kolegiatni kapitelj kanonikov je zbor duhovnikov, katerega naloga je, da opravlja slovesnejša bogoslužna opravila v stolnih ali kolegiatnih cerkvah ter prevzema naloge v vlogi ožjih škofovih sodelavcev, ki mu dodeli krajevni škof. Deluje na osnovi statuta, ki ga potrdi krajevni škof (prim. ZCP kann. 503–510).

Kanoniki z imenovanjem pridobijo tudi častna zunanja znamenja, ki so: svetinja z verižico in rdeče obrobljen talar z rdečim pasom, v koru in pri liturgičnih opravilih pa nosijo še rdečo moceto nad roketom in biret rdeče barve.

Stolni kapitelj
msgr. dr. Franc Šuštar, pomožni škof in generalni vikar, stolni dekan
msgr. dr. Anton Jamnik, pomožni škof
prelat Jožef Lap, stolni prošt
prelat Anton Markelj, kapiteljski kancler
prelat Anton Slabe, penitenciar
msgr. Peter Zakrajšek
prelat dr. Borut Košir, profesor na TEOF
msgr. mag. Franci Petrič, odgovorni urednik Družine in arhidiakon
Janez Celar, član nadškofijske gospodarske uprave
msgr. dr. Peter Kvaternik
msgr. dr. Jože Plut

Upokojeni kanoniki
prelat Rafko Lešnik
prelat dr. France Oražem
prelat Vinko Prestor
prelat Vinko Vegelj

Častni kanoniki
dr. France Gorjup
Anton Rojc
dr. Edo Škulj
Janez Kebe