Splošen statističen pregled o nadškofiji (1.1.2017)

 

Število prebivalcev Število katoličanov Število dekanij Število župnij Površina v km2
Nadškofija Ljubljana 790.457 544.833 17 234 6134

 

Škofijski duhovniki: 286 (1.1.2017)
Redovni duhovniki: 137 (1.1.2017)
Stalni diakoni: 21 (1.1.2017)
Bogoslovci: 20 (1.1.2017)
Katoliških vzgojnih ustanov: 12
Katoliških dobrodelnih ustanov: 9
Lokalne laiške organizacije in združenja: 3
Narodne laiške organizacije in združenja: 16
Mednarodne laiške organizacije in združenja: 21
Cerkvenih ustanov za oblikovanje mladine: 8
Centrov in ustanov za oblikovanje laikov: 5